(Điền đầy đủ thông tin để đăng ký)
Họ và tên *
Số điện thoại *
hoc_dan_piano

Quãng là gì, Phân biết các quãng – Học Đàn Online (18/02/2017)

Quãng 8 có thể có các loại quãng 8 đúng, quãng 8 tăng và quãng 8 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết được số cung của quãng 8 theo chất lượng của nó. 
am_nhac_jazz

Lịch sử nhạc Jazz (02/11/2016)

Lịch sử hình thành phát triển của nhạc Jazz nói chung, nghệ thuật Piano Jazz nói riêng có tuổi đời non trẻ nhất, bởi năm 1900, Jazz mới được ra đời. Nghệ thuật của Jazz đã bắt đầu từ những phong cách đầu tiên của nghệ thuật Piano Jazz là Ragtime. 
Thương hiệu